O nás

Dechová harmonie Letohrad

Základní informace o orchestru

Orchestr byl založen v roce 1920 panem Vratislavem Reineltem. Od té doby prošel mnoha vývojovými etapami. Jedním z posledních historických mezníků se stal rok 1999, kdy s orchestrem začal spolupracovat dirigent Josef Pilný. Ten se zaměřil na náročnější skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár orchestru. Kromě lidových skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, operu či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu mladých členů. V současnosti orchestr sdružuje přibližně 50 hudebníků, z nichž nejmladšímu je 12 let, nejstaršímu pak 71. Orchestr je tak jedním z největších v Pardubickém kraji.

O kvalitě naší hudby vypovídá několik ocenění, která jsme obdrželi. K nejvýznamnějším patří umístění na přední příčce (v tzv. zlatém pásmu) v mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů, která se konala v roce 2007 v Ostravě. O rok později byl o našem orchestru natočen pořad České televize.

Uplatnění  orchestru je široké. Kromě koncertů se účastníme mnoha výročních akcí, dnů otevřených dveří, pietních a oslavných akcí apod. Vystupovali jsme na festivalech v ČR (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Pravečkův Lanškroun, Zbiroh, Česká Kamenice), ale i v zahraničí (Holandsko, Švýcarsko, Polsko, Francie, Belgie). Vždy se snažíme náš repertoár přizpůsobit pořádané akci a prostředí. V rámci naší organizace tak působí i malé dechové těleso „Letohradská 13“. Naše vystoupení můžeme doprovodit i skupinou mažoretek.

Josef Mařík
jednatel sdružení

Tel.: +420 602 101 705
Email: josef_marik@centrum.cz


Basic information about the orchestra
The orchestra was established in 1920 by Mr. Vratislav Reinelt, and is currently one of the largest in the region. Since its beginnings, it has gone through many developmental stages. One of the recent historical milestones for it was in 1999 when the conductor Josef Pilný joined the orchestra. He focused on more demanding music and significantly changed the repertoire of the orchestra. Besides folk music he focused on musical and film melodies, swing, opera and pop music. As a result of introducing these new types of music many young musicians were convinced to join the orchestra. These days, the orchestra has approximately 50 musicians with the youngest at 12 years old, and the oldest at 71.

The quality of the music has been recognized with numerous awards. One of the most prestigious distinctions was a placement in the golden zone in the international competition of brass orchestras that took place in Ostrava in 2007. Additionally, a Czech television station also taped a program about the orchestra a year later.

There are a number of events which the orchestra has participated in. It has taken part in many anniversary events, open houses, ceremonies and other festivities. Additionally, it also participated in many festivals in the Czech Republic (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Pravečkův Lanškroun, Zbiroh, Česká Kamenice) and also abroad (in the Netherlands, Switzerland, Poland, France and Belgium). The orchestra always strives to fit its repertoire to the event being attended. For smaller occasions it has a small brass ensemble “Letohradská 13”. Our appearances can be also accompanied by a group of majorettes.

Josef Mařík
Executive


Allgemeine Informationen über das Orchester
Das Orchester, welches 1920 von Vratislav Reinelt gegründet wurde, ist mittlerweile eines der größten und renommiertesten Orchester in der Region und hat sich seit der Gründung stetig weiter entwickelt. Die Übernahme durch Dirigent Josef Pilný im Jahr 1999 war ein wichtiger historischer Moment für das Orchester. Er legte den Schwerpunkt auf anspruchsvollere Musik und veränderte dadurch das Repertoire des Orchesters nachhaltig. Neben volkstümlicher Musik konzentrierte er sich auch auf Filmmusik, Swing, Opern- und Popmusik. Seit Josef Pilný den musikalischen Horizont des Orchesters derartig erweitert hat, sind viele junge Musiker beigetreten. Zurzeit besteht das Orchester aus ungefähr 50 Musikern, wobei das jüngste Mitglied 12 Jahre alt ist und das älteste 71.

Die musikalischen Leistungen wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Einer der prestigeträchtigsten Preise war der erste Platz im internationalen Brassorchester- Wettbewerb, der im Jahr 2007 in Ostrava stattfand. Außerdem produzierte ein bekannter tschechischer TV Sender ein Jahr später eine Sendung über das Orchester.

Auf vielen weiteren Veranstaltungen, wie zum Beispiel Feiern, Zeremonien und anderen Festivitäten können die Musiker ihre Fertigkeiten beweisen und werden dabei oft von Majorettengruppen begleitet. Neben Konzerten hatte das Orchester auch Auftritte auf mehreren Festivals in der Tschechischen Republik , wie z.B. in Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Pravečkův Lanškroun, Zbiroh oder Česká Kamenice. Auch im Ausland, darunter Holland, der Schweiz, Polen, Frankreich und Belgien wussten die Musiker ihre Zuhörer zu begeistern.

Das Orchester ist immer bestrebt, sein Repertoire an die jeweilige Veranstaltung anzupassen. So spielt zum Beispiel auf kleineren Veranstaltungen das Brass Ensemble “Letohradská 13”.

Josef Mařík
Geschäftsführer